Instagram ikoon Facebook ikoon
Terviserajad logo
Illustration
Uudised

Paremad liikumisvõimalused Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal

Hea tervise parim retsept on liikumine – arenguseire keskuse 2020. aasta uuringu järgi moodustab  meditsiin 11% rahvatervisest, tervisekäitumine ja elustiil aga 36%. Statistika järgi on aga pooled Eesti inimestest kas ülekaalulised või rasvunud. Eesti mehed elavad tervena vaid 52,7 ja naised 55 aastat, hiljem tuleb rinda pista erinevate tervisemuredega. Tasub ka meeles pidada, et pea kolmveerand Eesti lastest ei liigu piisavalt ning iga neljas 1. klassi ja iga kolmas 3. klassi laps on ülekaaluline. 


Me teame, et mida mugavam on inimesel liikuma-sportima minna, seda tõenäolisemalt ta seda teeb. Just seepärast on oluline pöörata tähelepanu kodulähedaste mugavate liikumisvõimaluste loomisele – mõeldes ühtaegu nii täiskasvanutele kui ka lastele-noortele. Nii on ka Nõmmel,  Mustamäel ja mujal Eestis. 


Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala on oluline ja populaarne liikumismeka, mis on just selleks loodud, et pakkuda häid rekreatsioonivõimalusi ning hoida loodust. Kehtestatud üldplaneering ja linna poolt 2015. aastal kinnitatud teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine“  raames on toimunud ka keskkonnamõjude hindamine ning kaasamine. Mõlemad planeeringud nägid ette konkreetse nägemuse terviseradade tekkeks, mille võtsime ka Eesti Terviserajad SA poolt algatatud radade projekteerimise tellimise aluseks. 2017. alustasime tööd ehitusprojekti koostamisega, ehitusluba väljastati projektile 2020. jaanuaris – selle kolme aasta jooksul tegime aktiivselt koostööd linnaametite, Keskkonnaameti ja RMK-ga. Sel perioodil valmis ka Ehitajate tee tunnel, mille projekteerimine lähtus mainitud  teemaplaneeringust.


Nõnda jõudiski nüüd linna tellimusel ehitusse Sütiste terviseradade ehitus ja ühendus kuni hüppemäeni. Uuele terviserajale on kavas rajada talvel suusarajad, kus oleks võimalik sõita nii klassikalises kui ka vabas tehnikas, lisaks peaks rajaservas jääma ruumi kõndijatele.  See omakorda dikteerib raja laiuse, mis on lõiguti erinev ehk 2,5 – 4,5 meetrit, kuid ka suvise ajal on oluline tagada ratturite ja jooksjate-kõndijate ohutus üksteisest möödumisel. Lisaks on terviseradadele planeeritud teedele suunatud valgustus, mis teeb pimedamal ajal sportimise mugavamaks ja mitmes mõttes ohutumaks.

Enamasti on rajad kaetud graniitsõelmetega. Lisaks on kaks asfaltkattega lõiku ühendamaks Sütiste teed Ehitajate tee tunneliga ja vana raudteetammiga, mille kõrval on graniitsõelmetega kaetud jooksurajad. Asfaltkatte planeerimise nägi ette ka teemaplaneering, kus on kohustus kasutada põhiradadel asfaltkatet, kui kasutajate hulk on suurem kui 1000 inimest ööpäevas, muul juhul eelistada sõelmeid. Kuna ala kasutussagedus on suurem, kui 1000 inimest ööpäevas, siis asfalkatte planeerimist koos selle servas olevate sõelmetega jooksuradadega ka algatasime. Keskkonnaameti, linna ja teiste partnerite ühise kompromissina me tervet Sütiste terviseraja ringi siiski asfaltkattega ei projekteerinud, vaid ainult see peamine ühenduslõik.  


Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala mets jääb ka edaspidi elanikele meeldivaks vabaaja veetmise paigaks koos rajatavate läbimõeldud lahendustega (valgustus, rajad). Loodus saab endale võimaluse taastuda just radade vahelisel alal, kuhu senini on väga palju jalgteid tekkinud. Ühtlasi saavutame paremad võimalused aastaringseks tervisespordiks ja liikumiseks.

Alo Lõoke, SA Eesti Terviserajad juhataja

Teised uudised