Instagram ikoon Facebook ikoon
Terviserajad logo
Illustration

Kampaania „Terves kehas terve vaib“ võistluse tingimused

 1. Eesmärk

  1.1. SA Eesti Terviserajad korraldab 2022. aasta 7.02-31.03  kampaania „Terves kehas terve vaib“, mille eesmärk on innustada lapsi ja noori igapäevaselt rohkem liikuma.  Kampaania osana toimub võistlus (edaspidi Võistlus), millest on oodatud osa võtma üldhariduskoolid üle Eesti. Võistluse tulemusena selgitatakse välja klassid ja koolid, mis saavad endale tänutäheks osalemise eest kokku 3 jalgratta remondipunkti ja teisi ETRi meeneid. 
  1.2. Kampaania korraldajaks on SA Eesti Terviserajad (reg.kood 90008821, edaspidi Korraldaja).

 2. Võistlusel osalemise tingimused

  2.1. Võistlusel võivad osaleda  üldhariduskoolid kas kooli või klassi kaupa üle Eesti (edaspidi Osaleja või Osalejad). 
  2.2. Võistlusel osalemiseks on vaja  Osalejal korraldada vähemalt üks kehalise kasvatuse/liikumise tund Eesti Terviserajade terviserajal ning sellest kampaania korraldajale teada anda, lisades toimunust kas video või fotomaterjali.  
  2.3. Võistlus võib osaleda ühest asutusest ka mitu klassi. Suurem esindatus suurendab asutuse võiduvõimalusi.
  2.4. Võistlusel osalemise tähtaeg on 31. märts 2022. 
  2.5. Info/võistlustöö Eesti Terviseradadel korraldatud liikumistunni kohta tuleb üles laadida terviserajad.ee veebilehele (terviserajad.ee/tervevaib
  2.6. Võistlusel osalemiseks koos on vaja Osalejal esitada järgmised andmed: 
  2.6.1. Osaleva haridusasutuse nimi (ja vajadusel klassi nimi)
  2.6.2. Kontaktisiku nimi ja amet 
  2.6.3. Kontaktisiku e-postiaadress ja telefoninumber.
  2.7. Kampaanias saab osaleda 07. veebruarist kuni 31. märtsini 2022.
  2.8. Esitatud töid võib kasutada SA Eesti Terviseradade ja kampaania partnerite turundus- ja kommunikatsioonikanalites (veebileht, pressiteated, meedia- ja sotsiaalmeediakanalid, reklaamikampaania materjalid jmt). 

 3. Võitjate väljaselgitamine

  3.1. Osalejate seast valib žürii välja 3 (kolm) haridusasutust, millele kingitakse tänutäheks Eesti Terviseradade  jalgrattaremondipunkt, mis paigaldatakse hiljemalt 2022. aasta mais. 
  3.2. Žüriisse kuuluvad Korraldaja ja Korraldaja partnerite esindajad.
  3.3. Žüriil on õigus anda välja eriauhindu.
  3.4. Võitjate nimed avalikustatakse Eesti Terviseradade veebilehel www.terviserajad.ee hiljemalt 14. aprillil 2022.
  3.5.  Võitnud koolidele auhindade üleandmise aeg lepitakse eraldi kokku.
  3.6. Auhindade saatmisega seotud kulud tasub Korraldaja.
  3.7. Auhindu ei vahetata muu asja või teenuse vastu. 

4. Iga Osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima Korraldaja poolt Võistlusele  kehtestatud reegleid ja kõiki Korraldaja otsuseid, mis on lõplikud.

5. Võistluse korraldajal on õigus muuta konkursil osalemisel tingimusi andes sellest teada 2 päevase ette teatamisajaga veebilehel www.terviserajad.ee

6. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemise korral on Korraldajal ühepoolne õigus Võistlus katkestada, teatades sellest kodulehel. 

7. Kõik Võistlusel osalemisega seotud  vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Pretensioonid palume saata aadressil info@terviserajad.ee. Pretensioonid vaadatakse läbi hiljemalt kümne päeva jooksul, alates nende saabumisest nimetatud e-posti aadressile.