Instagram ikoon Facebook ikoon
Terviserajad logo
Illustration

Kampaania „Liigu üle Eesti“ tingimused

  1. Eesmärk
    1.1. SA Eesti Terviserajad korraldab 15.juulist 18. septembrini 2022 #rajavallutaja kampaania „Liigu üle Eesti“, mille eesmärk on innustada inimesi nii üksi kui ka kogu perega liikuma erinevatel Eesti Terviseradade radadel üle Eesti. 
    1.2. Kampaania korraldajaks on SA Eesti Terviserajad (reg.kood 90008821, edaspidi Korraldaja)

2. Kampaanias osalemise tingimused
2.1. Kampaanias võivad osaleda üksikisikud üle Eesti (edaspidi Osaleja).
2.2. Osalemiseks on vaja  Osalejal külastada kampaaniaperioodil vähemalt 10 erinevat Eesti Terviseradade märgistustega terviserada. Igal raja külastamisel peaks Osaleja tegema endast rajal tegema foto või video, kust on näha ka raja märgistus, ning lisama need kõik korraga terviserajad.ee spetsiaalsele kampaania lehele.
2.3. Iga 10 foto ja või video esitamine annab Osalejale ühe hääle. 
2.4. Osaleja võib esitada ka rohkem kui tingimustele vastavat  10 fotot ja/või videot saades iga täiendava 10 rajakülastuse eest lisa hääle.
2.5. Kampaanias osalemise periood on 20. juuli – 18. september 2022.
2.6. Osalemiseks koos on vaja Osalejal esitada osaleva isiku nimi,  e-postiaadress ja telefoninumber.
2.7. Esitatud töid võib kasutada SA Eesti Terviseradade ja kampaania partnerite turundus- ja kommunikatsioonikanalites (veebileht, pressiteated, meedia- ja sotsiaalmeediakanalid, reklaamikampaania materjalid jmt).

3. Võitjate väljaselgitamine
3.1. Osalejate seast loositakse välja 10 õnnelikku, kellele kingitakse Sportlandi 100- eurone kinkekaart, lisaks loositakse välja 10 Eesti Terviserajad pusa, 10 nokamütsi ja 10 veepudelit.
3.2. Kolmele kõige silmapaistvamale kampaanias osalejale kingib korraldaja  komboauhinna, mis sisaldab Eesti Terviserajad logodega pusa, seljakotti, nokamütsi, joogipudelit/termost jm.
3.3. Korraldajal on õigus anda välja eriauhindu.
3.4. Võitjate nimed avalikustatakse Eesti Terviseradade veebilehel www.terviserajad.ee hiljemalt 23. septembril 2022.
3.5. Auhindade saatmisega seotud kulud tasub Korraldaja.
3.6. Auhindu ei vahetata muu asja või teenuse vastu.

4. Iga Osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima Korraldaja poolt võistlusele  kehtestatud reegleid ja kõiki Korraldaja otsuseid, mis on lõplikud.

5. Võistluse korraldajal on õigus muuta konkursil osalemisel tingimusi andes sellest teada 2 päevase ette teatamisajaga veebilehel www.terviserajad.ee

6. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemise korral on Korraldajal ühepoolne õigus Võistlus katkestada, teatades sellest kodulehel.

7. Kõik Võistlusel osalemisega seotud  vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Pretensioonid palume saata aadressil info@terviserajad.ee. Pretensioonid vaadatakse läbi hiljemalt kümne päeva jooksul, alates nende saabumisest nimetatud e-posti aadressile.