Mis sõiduviisi kasutatakse täna kõige rohkem uisutehnikas? Andres püüab Elinale näidata ja selgitada uisutehnika tempovarianti. Vaata kas Elina tuleb selle keerulise suusasammuga toime või jääb midagi vajaka.
Tempovariant ehk paaristõukeline ühesammuline uisuviis. Rahvakeeles kutsutakse ka “Mogreni sõiduviisiks”.