Kuidas toime tulla suure kiirusega ja millist sõiduviisi kasutada? Elina ja Andres proovivad uisutehnika kõige kiiremat sõiduviisi ära õppida. Tundub, et uisutehnika omandamine on pikk protsess.
Lausikuvariant ehk paaristõukeline kahesammuline kiire uisuviis. Rahvakeeles kutsutakse ka Wassbergi sõiduviisiks.