Selles videos leiavad Elina ja Sixten metsast orienteerumise kontrollpunkti. Sixten selgitab kuidas märgitakse kaardile orienteerumisrada (punktid) ja mille järgi tunda ära punktid metsas. Samuti tutvustatakse kaasaegset SI-märkesüsteemi.

Põhipunktid, mida jälgida:

  • Stardi leppemärgiks on kolmnurk.
  • Kontrollpunkt on kaardil tähistatud rõngaga. Punkt asub objektil, mis on rõnga keskel.
  • Kaardil ühendatakse rada stardist esimese punktini, esimesest punktist teiseni jne. kuni finišini. Finiš on tähistatud topelt rõngaga. Raja pead läbima ette antud järjekorras.
  • Raja pikkus on märgitud kaardi legendil.
  • Kontrollpunktid on tähistatud spetsiaalse rahvusvahelise tähisega, milleks on punase valgega kolmnurkne prisma. Kontrollpunktis asub elektrooniline jaam, millesse pead torkama märkevahendi – kiippulgake. Sisesta kiip kontrollauku ning hoia nii kaua, kuni kuuled piiksu. Kiibile salvestatakse kellaaeg, millal läbisid punkti.