Peamised tööülesanded
 • Terviseradade arenduseks vajalike projekteerimistööde tellimine ning kooskõlastamine vajalike osapooltega
 • Terviseradade infrastruktuuri investeeringutele täiendava finantseeringu leidmine (eeskätt koostöös riigi ja kohalike omavalitsustega, erinevate EL ja muude projektide toetusmeetmete kaudu)
 • Sihtasutuse edasi arendamine kompetentsikeskuseks ja professionaalseks partneriks kohalikele omavalitsustele ning rajameistritele terviseradade rajamise, hooldamise, tähistamise ja nendega seotud teemadel. Koostööprojektide algatamine ning koordineerimine kohalike omavalitsuste, riigi ning äri- ja mittetulundusühingutega
 • Terviseradade korrashoiu tagamine koostöös radade haldajate ja hooldajatega (sh funktsionaalne ja korrektne tähistus), radade kvaliteedistandardi väljatöötamine
 • Terviseradade külastatavuse andmete kogumine ja analüüs, kasutajate rahuloluuuringute regulaarne läbiviimine koostöös partneritega
 • Järjepideva kommunikatsiooni korraldamine regulaarselt värskes õhus liikumise innustamiseks ja selle kasulikkusest ning sihtasutuse ja selle asutajate tehtud panusest eestimaalaste tervise parendamisse
 • Sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud eesmärkide ja strateegia alusel eelarve ja tegevusplaani koostamine ning selle täitmine, regulaarne infovahetus ja koostöö sihtasutuse asutajate esindajatega
Oskused ja kogemused
 • Oled väga tugev projektijuht, kes juhib vajalikke ressursse ja koostööd partneritega
 • Sul on varasem kogemus meeskonna või organisatsiooni juhtimisel
 • Sa oled iseseisev ja tulemustele orienteeritud ja Sinus on sportlikku visadust eesmärgi nimel pingutada
 • Sa oskad seada prioriteete
 • Sa oled hea suhtleja ja argumenteerija, oskad luua ja hoida kontakti ja pikaajalist koostööd
 • Võtad initsiatiivi ja vastutuse ning pead oluliseks tähtaegadest kinnipidamist
 • Sul on hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning turunduslik mõtlemine
 • Sul on B kategooria autojuhiload
 • Ideaalis oled aktiivne terviseradade kasutaja, et Sul oleks isiklik suhe tööga
Tööandja pakub
 • Ametiauto
 • Kaasaegsed töövahendid
 • Paindlik tööaeg
 • Konkurentsivõimeline põhipalk ja tulemustest sõltuv lisatasu
Kandideeri ametikohale
Kandideerimise tähtaeg:
13.03.2022
Värbamisprotsessi viib läbi Talentor Estonia