Hea haridusasutuse juht või õpetaja!

Kutsun Teid oma kooli või lasteaiaga kaasa lööma Eesti Terviseradade liikumiskampaanias „Hakkame liikuma“, kus osaledes võite hea õnne korral võita enda koolile või lasteaiale päris oma siseterviseraja.

Eesti Terviseradade südameasjaks on liikumine ja terved inimesed. Kutsume Teidki omaharidusasutusega rohkem avastama üle Eesti paiknevate terviseradade ja tervisespordikeskuste võimalusi, et lastega koos looduses aega veeta ja rohkem liikuda. Terviseradade võrgustiku kohta leiab rohkem infot www.terviserajad.ee. Et terviserajad ja liikumine lastele ja noortele veelgi lähemale tuua, alustasime viis aastat tagasi koostööd koolide ning lasteaedadega ning siseterviseradade loomisega. Sel aastal plaanime Swedbanki toel luua koolidesse ja lasteaedadesse 50 mängulist siseterviserada ning seda loovtööde konkursi kaudu.

Konkursil osalemiseks tuleb koolil või lasteaial esitada loovtöö hiljemalt 13. novembril. Kõikide konkursitöö esitanute seast valitakse välja 50 lasteaeda ja kooli, mis saavad Swedbanki toetusel tänutäheks mängulise siseterviseraja, kus liikumine, õppetöö ja mängurõõm käivad käsikäes ning on loomulikuks päeva osaks. Konkursil osalemise tingimusi saab lugeda kodulehelt terviserajad.ee/hakkame-liikuma.

Soovin teile aktiivset osavõttu ning ilusat sügist! Näeme rajal, iga ilmaga!

Alo Lõoke
Eesti Terviserajad SA tegevjuht
alo@terviserajad.ee
52 53 801

 

Konkursi „Hakkame liikuma“ tingimused

1.     Eesmärk

1.1.   SA Eesti Terviserajad korraldab 2020. aasta sügisel kampaania „Liigume rohkem“, mille eesmärk on innustada lapsi ja noori ka lasteaia- või koolikeskkonnas rohkem liikuma. Kampaania osana toimub loovtööde konkurss „Kuidas me liigume rohkem“ (edaspidi Konkurss), millest on oodatud osa võtma lasteaiad ja üldhariduskoolid üle Eesti. Konkursi tulemusena selgitatakse välja 50 haridusasutust – lasteaiad ja koolid, mis saavad endale kingitusena siseterviseraja.

Kampaania ja konkursi korraldajaks on SA Eesti Terviserajad (reg.kood 90008821, edaspidi Korraldaja)

2.     Konkursil osalemise tingimused

2.1.   Konkursil võivad osaleda kõik lasteaiad ja üldhariduskoolid kas lasteaia/kooli või ka rühma/klassi kaupa üle Eesti (edaspidi Osaleja või Osalejad).

2.2.   Konkursil osalemiseks on vaja Osalejal esitada loovtöö teemal „Kuidas me liigume rohkem“. Loovtöö võib esitada vabas vormis – ühine foto (kollaaž), joonistus, video, luuletus, kirjatöö vms. Loovtöö autoriks võib olla lasteaed/lasteaiarühm või kool/klass.

2.3.   Konkursi võib osaleda ühest asutusest ka mitu klassi /lasteaiarühma. Suurem esindatus suurendab asutuse võiduvõimalusi.

2.4.   Loovtöö esitamise tähtaeg on 13. november 2020.

2.5.   Loovtöö tuleb saata aadressile siseterviserajad@terviserajad.ee.

2.6.   Loovtööga koos on vaja Osalejal esitada järgmised andmed:

2.6.1.Konkursil osaleva haridusasutuse nimi (ja vajadusel rühma/klassi nimi)

2.6.2.Kontaktisiku nimi ja amet

2.6.3.Kontaktisiku e-postiaadress ja telefoninumber.

2.7.   Konkursil saab loovtöid esitada osaleda 12. oktoobrist kuni 13. novembrini 2020.

2.8.   Konkursile esitatud töid võib kasutada SA Eesti Terviseradade ja kampaania partnerite turundus- ja kommunikatsioonikanalites (veebileht, pressiteated, meedia- ja sotsiaalmeediakanalid, reklaamikampaania materjalid jmt).

3.     Konkursi võitjate väljaselgitamine

3.1 Osalejate seast valitakse välja 50 haridusasutust, millele kingitakse tänutäheks Eesti Terviseradade siseterviseraja elemendid, mida saab kasutada sõltuvalt hoone suurusest mõnes koridoris või läbi terve maja. Siseterviserada kujutab endast erinevaid mängulisi, liikumisalaseid ning õppeainetega seotud elemente erinevatele vanuseastmetele, mida saab paigaldada koolimaja või lasteaia koridoride ning trepikodade seintele ja põrandatele.

3.2 Konkursi võitjad selgitab välja  žürii, kuhu kuuluvad Korraldaja ja Korraldaja partnerite esindajad.

3.3 Konkursi võitjate nimed avalikustatakse Eesti Terviseradade veebilehel www.terviserajad.ee hiljemalt 25. novembril 2020.

3.4 Konkursi võitnud koolidele ja lasteaedadele saadetakse siseterviseradade rajamiseks vajalikud elemendid hiljemalt 2020. aasta lõpuks.

3.5 Võitjatele siseterviseradade elementide saatmisega seotud kulud tasub Korraldaja.

Auhindu ei vahetata muu asja või teenuse vastu.

4.     Iga Osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima Korraldaja poolt Konkursile kehtestatud reegleid ja kõiki Korraldaja otsuseid, mis on lõplikud.

5.     Konkursi korraldajal on õigus muuta konkursil osalemisel tingimusi andes sellest teada 2 päevase ette teatamisajaga veebilehel www.terviserajad.ee

6.     Vääramatu jõu asjaolude ilmnemise korral on Korraldajal ühepoolne õigus Konkurss katkestada, teatades sellest kodulehel.

7.     Kõik Konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Pretensioonid palume saata aadressil info@terviserajad.ee. Pretensioonid vaadatakse läbi hiljemalt kümne päeva jooksul, alates nende saabumisest nimetatud e-posti aadressile.

 

Prindi ise meie poster:

Poster A3

Poster A4

Mõned näited olemasolevatelt siseterviseradadelt, et anda aimu, millega on tegu: