Võistluste asukoht ja ajakava
Võistluskeskuse asukoha leiad: Võistluslinnak asub Rapla linn, Vesiroosi Terviserada
Parkimine: Vesiroosi Terviseraja Viljandi mnt. äärses parklas.
Võistlejate registreerimine on kell 17:00 – 17:50 võistluspaigas.
Esimene start kell 18.00 – M/N10
Teine start kell 18:10 – M/N12, N14
Kolmas start kell 18.30 – M14,M/N16,N18,N, NV1,NV2
Neljas start kell 19:00 – M18, M, MV1, MV2, MV3

Kõik stardid on ühisstardid!

Stardimaksud
Stardimaks on 10 eurot põhiklassi ja veteranide klassi võistlejatele.

Informatsioon
Juhendid ja info iga etapi toimumisest ning korraldajate kontaktidega avaldatakse Rapla
Maakonna Spordiliidu (www.raplamsl.ee) ja Raplamaa Rattaklubi KoMo kodulehel
(www.komo.ee).

Võistluse peakorraldaja : Ain Täpsi, tel. 5094888, e-mail: komo@komo.ee