Õismäe raba terviseraja ning parklad rajasid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel ühispakkujad Altos Teed OÜ ning OÜ Üle. Objekti lepinguliseks maksumuseks oli 828 000 eurot. Idee Õismäe rabasse valgustatud terviseraja ehitamiseks käis kohalik Lions klubi välja juba 2012. aastal. Terviseraja projekteerimise tellis Eesti Terviserajad SA. Terviseradade rajamisega alustati 2018. aasta kevadel.

Eesti Terviserajad SA poolt on märgistatud 2km ring ning paigaldatud venitussein Vana-Rannamõisa tee parkla juures.