Järgmisel nädalal hakatakse Ehitajate tee alla suusatunnelit rajama, esmalt ette võetavad raietööd Ehitajate teel liiklust ei piira.

„Ehitajate teele, niinimetatud Nõmme mäe alla rajatakse 40 meetri pikkune ning umbes 6 m läbimõõduga metallist torutunnel,“ selgitas abilinnapea Kalle Klandorf. „See võimaldab Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja kasutajatel rada läbida ilma Ehitajate teed ületamata.“

„Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneering näeb ette kõvakattega terviseradade väljaehitamise 2022. aastaks,“ ütleb Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. „Loodame sellega ühele poole saada aasta varem. Hea meel on juba sel aastal tööde esimese etapiga alustada.“

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on eesmärgiks maastikukaitsealal looduskaitseliste tingimustega arvestavate puhkevõimaluste terviklik väljaarendamine. „Tunnel hakkab ühendama Mustamäe nõlva aluseid Hüppetorni metsa ja Sütiste metsa liikumisradasid,“ märkis Šillis. „Praegu on ainus ühendus Nõmme turu juures olev jalakäijate sild.“

„Talisporti – nagu muidugi igasugust sportlikku aktiivsust – tuleb igati toetada ja aktiivse elustiili populaarsust tõsta,“ lisas Laats. „Oleme Sütiste parkmetsa viimastel aastatel hoolega suusaradasid meisterdanud, mis alati ka aktiivselt kasutust leiavad. Kauaoodatud suusatunnel Ehitajate tee all annab suuskuritele uue perspektiivi ja see on suurepärane. Lisaks terviseradadele rajatakse koostöös RMK-ga Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale hiljemalt 2020. aastaks ka looduse õpperajad ning selle käigus saab kindlasti renoveeritud veel üks kohalik häbiplekk – Sütiste parkmetsas asuv kunagi imposantne kivitrepp, mis on tänaseks kahetsusväärselt lagunenud.“

Tunneli rajamisega kaasnevad Ehitajate teel liikluspiirangud. Ajavahemikus 5.-25. august on Ehitajate tee Männiliiva tee ja Turu platsi vaheline lõik jalakäijatele ja tavaliiklusele suletud. Kuni 11. augustini tagatakse läbipääsukoridor ühistranspordile.

Tavaliikluse ümbersõit toimub Sõpruse puiestee, J. Sütiste tee, Tervise tänava, Rahumäe tee ja Raudtee tänava kaudu. Jalakäijatel palume kasutada olemasolevaid terviseradasid ning jälgida ajutisi jalakäijate suunaviitasid. Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Ajavahemikus 12.-18. august on nimetatud teelõik läbivale liiklusele täielikult suletud ning ühistranspordiliinid nr 10; 23; 27; 33; 36 ja 45 suunatakse ümbersõidumarsruutidele.

Suusatunneli rajamise projektdokumentatsiooni koostas SA Eesti Terviserajad tellimusel Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel YIT Eesti AS. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on september 2019. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 533 000 eurot.