Tänavuse loodusvaatluskampaania „Liigu ja vaatle!“ jooksul registreeriti 162 vaatleja poolt 1691 vaatlust 523 erineva liigi kohta.

Liikide läbilõikes vaadeldi enim metskitsi (49 vaatlust), harilikku kärnkonna (40) ja rebast (22). Geograafiliselt jagunesid vaatlused proportsionaalselt üle Eesti, ulatudes ka väiksemate paikade näiteks ka Ruhnu või Kihnuni. Vaatlusi sai tänavu rõõmustavalt kirja ka Hiiumaal, kus mõnel varasemal aastal on jäänud vaatluste hulk üsna kasinaks.

„“Liigu ja vaatle!“ vaatluskampaaniat saab lugeda kordaläinuks. Vaatluste arv võiks alati suurem olla, kuid samas oli vaadeldud liikide arv ja vaatlejate arv kampaania kahe kuu pikkust perioodi arvestades korralik,“ kommenteeris kampaania eestvedaja, Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Reigo Roasto. „Kahepaiksete vaatlemise osakaalu suurendas kampaaniaga samaaegselt alanud kahepaiksete vabatahtliku seire pilootprojekt, mis kestab sügiseni ja ootab kaasa löömist. Samuti on käivitunud imetajate atlase koostamise protsess, mille raames kogume imetajate vaatlusandmeid Loodusvaatluste andmebaasi. Kui kellegi on veel soovi võistluses osaleda, siis täna-homme toimub Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi korraldatav Loodusvaatluste maraton 2019.“

Sel aastal kutsus kampaania inimesi looduvaatlusi tegema meie erinevatele matka- ja terviseradadele. Kaks kolmandikku vaatlustest tehti RMK matkaradadel (53 rajal) ja üks kolmandik terviseradadel (28 rajal). Radadel kokku tehti 566 vaatlust ning registreeriti 297 liiki. Enim kohati seal harilikku kärnkonna (20 vaatlust), metskitse (10) ja varsakapja, lapsuliblikat ning sinilille (8). Populaarsemateks radadeks olid Tähtvere spordipark Tartus, Laskevälja rattarada Värskas ning Kilingi-Nõmme metsarada.

Sel aastal kutsus kampaania inimesi looduvaatlusi tegema meie erinevatele matka- ja terviseradadele.Täpsemate tulemustega on võimalik tutvuda loodusvaatluste andmebaasi kodulehel Seekordne looduvaatluskampaania kestes 8. aprillist 9. juunini.

Loodushuvilistel oli võimalus oma vaatlusi sisestada kas veebis asuvale lehele www.lva.eelis.ee või spetsiaalsesse LVA mobiilirakendusse. Kuigi kampaania on läbi saanud, on endiselt oodatud kõikide loodushuviliste poolt tehtavad vaatlused. Sotsiaalmeedias vaatluspilte postitades palume lisada juurde teemaviide #liigujavaatle2019. Nii tekib meil ka edaspidi hea ülevaade kohtadest ja liikidest, keda keegi on registreerinud ja fikseerinud.

 

Vaata lisaks: https://lva.keskkonnainfo.ee/default.aspx?id=1311684956&state=4;877954539;est;lvadb;;