Mis? Miks? Millal? Kuidas?

Plogging* on 2016. aastal Rootsis ultrajooksjate poolt algatatud keskkonnateadlik liikumistrend, mis kombineerib jooksmise ning keskkonnahoiu: liikuja eesmärgiks on teele ettejääva prügi korjamine, et see hiljem nõuetekohaselt ära anda. Eestiski on plogging pälvinud veidi tähelepanu, ent nüüd on aeg teha Teeme Ära talgupäeva raames, 4. mail üks ühine ja äge aktsioon.

Siin ta on – esimene üle-eestiline prügijooks, mis kombineerib endas ülemaailmselt kuuma virtuaaljooksude formaadi, keskkonnateadlikkuse tõstmise ning mõnusa liikumise. Ehk siis kolm ühes, nagu öeldakse. Seejuures on jooksmine tinglik, sest ploggingust võib osa võtta ka käies-kepikõndides ja jalgrattaga. Peaasi, et liikumine toimuks omal jõul ja motoriseeritud abita. Sündmus on osalejale tasuta ning osaledes antakse oma panus heategevusse.

Kõikide osalejate vahel lähevad loosi vinged auhinnad Pärnu Kahe Silla Klubilt, peseauto.ee-lt, Paikrelt ja Pärnu Keskuselt.

***

Vaata ka: https://www.2silda.ee/teeme-ara-eesti-prugijooks/

Tutvu juhendiga

1. Eesmärk
* Kombineerida plogging  üle maailma populaarsust koguva virtuaaljooksude formaadiga.
* Anda liikumisharrastajate panus üle-eestilise kampaania „Teeme Ära“ õnnestumisse, hoida ja säilitada elukeskkonda ning tõsta elanike keskkonnateadlikkust.
* Pakkuda tavapärastele liikumissündmustele põnevat ja vaheldusrikast alternatiivi.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös üle-eestilise „Teeme Ära“ talgupäevaga.

3. Aeg
4.05.2019 kell 00.00 kuni 23.59.

4. Asukoht
Osaleda võib kõikjal ning endale sobivas kohas üle Eesti.

5. Distantsid
Alampiiriks on 5 km, ülempiir puudub. Endale sobivat rada võib läbida joostes, käies, kepikõndides või jalgrattal. Motoriseeritud abi kasutamine arvesse ei lähe. NB! Tegemist ei ole võistlusega.

6. Registreerimine
Eelregistreerimist ei korraldata ning info osalemise kohta avaldatakse sündmuse järgselt osalusprotokollis ning edastatakse talgutest osavõtnute nimekirjana „Teeme Ära“ talgupäeva korraldajatele.

7. Osalustasu puudub.

8. Osalemise fikseerimine
Peale jõukohase vahemaa läbimist edastab osaleja korraldajale hiljemalt 8. maiks veebilehe 2silda.ee vastava vormi (avaldatakse vahetult enne sündmust) kaudu projektis osalemise kohta kinnituse.

Kinnitus koosneb kahest osast:
* Läbitud distants.
* Pilt kogutud prügist. Võimalusel edastatakse kogutud prügi (hinnanguline) kaal.

Näide: Üksikosaleja läbib sobiva distantsi ning edastab seejärel korraldajale mobiilirakenduse, pulsikella vmt väljavõtte. Tegemist võib olla nii rakenduse logi, ekraanitõmmise või tavalise pildiga.

Grupp, perekond, sõpruskond, kollektiiv jne, kes distantsi koos läbis, ei pea saatma iga osaleja kohta tõestust, vaid piisab ühe osaleja poolt saadetavast infost. Andmed sisestatakse veebivormis siiski iga osaleja kohta eraldi ning juhul, kui kasutati ühe osaleja rakendust, lisatakse see iga sisestatud osaleja profiili juurde.

9. Osaleja boonused
* Info osalemise kohta protokollis.
* Osaleja nimega elektrooniline tänukiri.
* Loosiauhinnad projekti partneritelt. Kogutud prügi kaalu saatnute vahel loositakse välja lisaauhindu.

10. Fotod
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki laekunud fotosid Korraldaja veebilehel, sotsiaalmeedia kanalites ning turunduslikel eesmärkidel.

11. Üldist
Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.

12. Korraldaja õigused
12.1  Korraldaja veebilehel avaldatav osalusprotokoll on avalik dokument. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
12.2  Korraldajal on õigus edastada kõikidele osalejatele sündmuse järgselt teavituse koos tagasiside küsimustikuga. Vastav info saadetakse osaleja poolt Korraldajale antud e-posti aadressile. Nimetatud infost ei saa loobuda.
12.3  Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
12.4 Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi.
12.5 Sündmusel osaledes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
12.6 Korraldajal on antud juhendis õigus teha muudatusi.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar
sekretariaadi juht
info@2silda.ee