Võistluse juhend

1. Toimumiskoht, võistlusformaat ja ajakava
Toimumiskoht: Jõulumäe Tervisespordikeskus, Pärnumaa (www.joulumae.ee)

Võistlusformaat:
Rullsuusamaratoni distantside sõiduviis on vaba. Distantsi võib läbida vaba– või klassikatehnikas.
NB! Klassikatehnika arvestuses võistlemisel peab liikuma ainult klassikalises sõiduviisis.
Sõidetakse ühisstartidest 3,5 km pikkusel ringil alljärgnevalt:
N12, M12, N14, M14 3 ringi (8 km)
N16, M16, N20 6 ringi (18,5 km)
M20, N, M, N35+, M45+ 13 ringi (43 km)
Esimene ring sõidetakse 1 km pikkusel ringil.
NB! Esimesel 200 meetril alates stardist on uisutamine keelatud! Kasutama peab ainult paaristõukeid, hoides rullsuusad paralleelselt!

Ajakava:
Sekretariaat avatud alates 10.00 (kohapealne registreerimine kuni 10.30)
Rada avatud soojenduseks 10.00 – 10.55
Startide algus 11.00
Autasustamine u 16.00
Stardinimekiri ja täpne ajakava avaldatakse hiljemalt 27. juulil.
Võistlejate jaotamine stardigruppidesse ja stardiala täpne korraldus otsustatakse hiljemalt üks tund enne esimest starti sõltuvalt osalejate arvust. Korraldajal on õigus murdmaasuusavõistlustel paremaid tulemusi saavutanud
sportlased paigutada stardikoridoris ettepoole.

2. Vanuseklassid
N12 (2006-2007), M12 (2006-2007), N14 (2004-2005), M14 (2004-2005), N16 (2002-2003), M16 (2002-2003),
N20 (1998-2001), M20 (1998-2001), N (1984-1997), M (1974-1997), N35+ (1983 ja varem) ja M45+(1973 ja varem).
Noorematel kui 2007.a. sündinud osalejatel on vajalik esitada treeneri kirjalik soovitus.
Korraldajal on õigus vanuseklasse vastavalt registreerunud osalejate arvule juurde luua, vähendada või ümber korraldada.
Klassikasõitjad stardivad ühisstardist vabatehnikas suusatajatega koos ja nende tulemus läheb vastava vanuseklassi arvestusse koos vabatehnikas osalejatega. Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi stardikorralduses ja –ajas vastavalt klassikatehnikas osalejate arvule, et tagada osavõtjate ohutust.

3. Varustus
Nõuded varustusele:
– N/M 12, N/M 14, N/M 16, N20 vanuseklassides sõidetakse korraldaja poolt antavate START rullsuuskadega, mis jagatakse vahetult enne starti. Soojendussõitudeks tuleb kasutada isiklikke rullsuuski.
– N, N35+, M20, M ja M45+ vanuseklassides on lubatud osaleda Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni (FIS) reeglitele vastava varustusega.

Nõuded varustusele:
• rullsuusa telgedevaheline kaugus peab olema vähemalt 530 mm
• rullsuusa rataste läbimõõt ei tohi olla suurem kui 100 mm
– kasutama peab suusakeppe
– rullsuuskadel peab kasutama murdmaasuusasidemeid
– saapad peavad olema kinnitatud rullsuusale suusasideme kaudu

4. Registreerimine
Nimeline eelregistreerimine kuni 25. juuli 2018
Eelregistreerimine toimub www.tartusuusaklubi.ee kodulehel oleva ankeedi kaudu.
Võistluspäeval kohapeal registreerijate arv on piiratud.

5. Osavõtutasud
Etapi osavõtutasu suurus:
– sünniaastad 1998 ja hiljem eelregistreerides 5€, (peale eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 10€)
– sünniaastad 1997 ja varem eelregistreerides 12€ (peale eelregistreerimist ja võistluspäeval kohapeal 25€)
Osavõtutasu tasuda ülekandega MTÜ Tartu Suusaklubi arveldusarvele Swedbankis EE402200221010980313
(selgituseks märkida EVIKO Suusarull, etapi number, osaleja nimi) või võistluspäeva hommikul numbrite väljastamisel sularahas. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

6. Ohutus
Osalejad peavad rajal viibimise vältel kandma kiivrit. Kiivrita osalejate tulemus tühistatakse. Kiivri ja prillideta osalejaid starti ei lubata. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitsmeid.
Osalejatel tuleb olla ettevaatlik. Kõik ringiga mahajääjad ja selgelt aeglasemad suusatajad on kohustatud tagantpoolt tulijatele teed andma, liikudes raja parempoolsesse äärde ning kasutades vajadusel paralleelsetel
suuskadel paaristõukeid. Taganttulijatel on mõistlik anda enne eespool liikuvast suusatajast möödumist endast hõikega märku.
Osalejatelt eeldatakse võistlusel teistega arvestamist. Vältida tuleb ohtlikke manöövreid, sõitjaid ohtu seadvat tõuklemist ja trügimist. Sõites tuleb arvesse võtta oma varustuse eripära, tehnilisi sõiduoskusi ning enda ja teiste ohutust.

7. Osaleja vastutus
EVIKO Suusarulli võistlustel võivad osaleda kõik, kelle tervislik seisund ja sportlik ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi distantsi.
Registreerimisega kinnitab osaleja, et on käesoleva juhendiga tutvunud ja osaleb võistlusel omal vastutusel (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või volitatud saatjad).
Soovitatav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust.
Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

8. Meditsiiniline abi
Korraldaja tagab esmaabi võistluspaigas. Kui märkad rajal abivajajat, siis teata sellest koheselt meditsiinitöötajale, rajajulgestajale, korraldajatele stardi-finišialas või kutsu kiirabi telefonil 112. Kehva enesetunde või tervisliku seisundiga ei ole soovitatav võistlusel osaleda.

9. Info ja tulemused
Info: www.tartusuusaklubi.ee ja EVIKO Suusarulli FB lehelt.
Etapi esialgsed tulemused avaldatakse jooksvalt finišipaigas.
Pretensioonid esitada sekretariaati hiljemalt 15 minutit peale esialgsete tulemuste avaldamist.

10. Autasustamine
Täiskasvanute ja N/M20 vanuseklasside kolmele ja noorte vanuseklasside viiele paremale antakse üle diplomid ja toetajate kingitused.

11. Lisainfo
Kõik juhendis käsitlemata teemad lahendatakse korraldaja poolt. Korraldaja juhindub esmajärjekorras võistlusjuhendist, kuid võib läbi viia jooksvaid muudatusi, kui need on õigustatud võistluse paremaks ja ohutumaks läbiviimiseks.

12. Korraldaja
MTÜ Tartu Suusaklubi harrastajad

Korraldusmeeskond:
Andres Nurk   51 46 181    võistluste juhataja
Ave Nurk         51 56 160    võistluste sekretär
Kristjan Külm 55 522 426 rollerite tehniline info ja kontroll, radade ülem
Jaak Teppan    51 53 557    ajavõtu ülem
EVIKO Suusarulli meiliaadress: suusarull@suusaklubi.ee