ettevatust taga raudtee lõpus suur auk kaevatud

vahetatakse veetorusid trassil