Valgehobusemäe Teatemaratoni  eesmärk on tähistada Eesti Vabariigi 100 juubelit ning pakkuda rahvasuusatajatele sportlikku väljakutset Valgehobusemäe ja Kõrvemaa suusaradadel. Teatemaratoni korraldavad SA Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskus ja  MTÜ Suusahullud
Eesti 100 Valgehobusemäe Teatemaraton toimub laupäeval, 24. veebruaril .Suusatatakse vabas ja klassikalises tehnikas

Teatemaratoni start antakse kell 11.00 Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskuse staadionil ühisstardina. Vahetused antakse üle Valgehobusemäe staadionil.
Finiš on Valgehobusemäe staadionil
Võisteldakse 3-liikmeliste võistkondadena kolmes võistlusklassis
1. vahetus  15 km klassikalises tehnikas
2. vahetus 15 km vabas tehnikas
3. vahetus – 15 km vabas tehnikas
​Võistkonna vahetuste nimeline järjestus märkida registreerumisel, muudatused hiljemalt 23.2018 kell 17.00. Sõitjate etapilist järjestust hiljem muuta ei saa. Reegli tuvastatud rikkumisel võistkond diskvalifitseeritakse.
Rajal on 2 teenindus-toitlustuspunkti : üks staadionil ja teine 7 km-l
Osavõtt Eesti 100 Valgehobusemäe Teatemaratonist toimub omal riisikol. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
Registreerimine toimub:
Teatemaratonile saab  registreerida : http://suusahullud.ee/valgehobuse-teatemaraton/  kuni 23.02.2018 kell 17.00;
Valgehobusemäe keskuses kuni 23.02.2018  kell 17.00.
Registreerida tuleb kogu võistkond korraga koos etapilise nimelise ülesandmisega. Stardipaigas registreerimine topelttasu eest.

Osavõtutasu võistkonna kohta kuni 03.02.2018 – 45 € ja 04.02.-23.02.2018 65 € ja 24.02. 2018 130 eurot.  Osavõtutasu kanda SA Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskuse a/a EE502200221065753317
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Võistkonna liikmete etappide muutmine toimub tasuta kuni 23.02.2018 kell 17.00.
Stardimaterjalide väljastamine toimub 17.-21.02.2018. a. kell 9.00-19.00 Valgehobusemäe keskuses ja võistluspäeval stardipaigas alates 1,5 tundi enne starti.
Osavõtjatele tagatakse ajavõtt , diplom, teenindus ning toitlustus finišis ja rajal (distantsil kokku 2 teeninduspunkti), pakkide hoidmine, vajadusel arstiabi, saun ning kaunis rinnanumber jääb võistlejale mälestuseks.
Ajavõtt toimub elektrooniliselt. Teatevahetuse üleandmine toimub keskuse staadionil asuvas vahetusalas
Autasustatakse 3 paremat võistkonda kolmes erinevas võistlusklassis (mehed, naised, segavõistkond) Autasustamine toimub keskuse autasustamispoodiumil kell 15.00 Võistkond, kes ei osale autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.
Parkimine on tasuta.
Võistluse ärajäämine.
14.1. Valgehobusemäe Teatemaratoni ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused, ja käesolevale juhendile.
14.2. Valgehobusemäe Teatemaratoni ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu, etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega, kantakse 50% osalejate osavõtutasust edasi järgmise aasta ürituse registreerimise ettemaksuks.
14.3.  Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei kuulu kulutused, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele, hüvitamisele ürituse korraldaja poolt. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud..
Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõidu ära jätta. Sellekohane otsus tehakse 5 päeva enne maratoni, millest antakse teada massiteabevahendite ja kodulehe kaudu. Võistluste žüriil on erandkorras õigus teha osavõtjate turvalisuse tagamiseks muudatusi kuni 3 tundi enne starti
Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.