TAHKURANNA VALLA JÜRIÖÖ TEATEJOOKSU

Eesmärk:
Tõhustada tervistavat spordiliikumist vallas ja tähistada Jüriöö ülestõusu aastapäeva.
Teatejooksu üldist läbiviimist teostavad Tahkuranna Vallavalitsus, Jõulumäe Tervisespordikeskus koos spordiklubiga Tahk.

Osavõtjad:
Tahkuranna valla külade, koolide, seltside ja suguvõsade võistkonnad. Võistkonnas 3 naist/tüdrukut + 4 meest/poissi. Võistkondade arvu suhtes piiranguid ei ole, soovi korral võib küla välja panna mitu võistkonda. 1 – 3 klassi võistkondadel võib ühte vahetust joosta kuni 3 osavõtjat.

Ajakava:
kell 20.00 avamine
Eelkooliealiste laste jooks (K.Pätsi ausamba juures)
kell 20.15 Jüriöö teatejooksu start K. Pätsi ausamba juurest Jõulumäe Tervisespordikeskusesse

Arvestus:
Arvestust peetakse 4-s grupis:
I grupp –    külad (Uulu, Mereküla, Võiste, Reiu, Laadi, Tahkuranna, Lepaküla, Metsaküla, Piirumi, Leina)
II grupp –   koolide 1 – 3 klassid
III grupp – koolide 4 – 6 klassid
IV grupp – koolide 7 – 9 klassid
V grupp – seltsid, ühendused, suguvõsad, külalised

Distants:
I vahetus         –           700 m             M
II vahetus       –            300 m             N
III vahetus      –            500 m             M
IV vahetus      –            900 m             M
V vahetus       –            400 m             N
VI vahetus      –           1000 m            M
VII vahetus    –             300 m            N

Teate üleandmiseks on teatepulk (korraldajate poolt).

Autasustamine:
·      autasustatakse üldvõitjat
·      iga grupi esimesele kolmele auhinnad
·      külalisvõistkonnale grupitunnustus
·      autasustamine 15 minutit peale viimase võistkonna finišit
·      peale võistluse lõppu peavad kõik võistkonnad rinnanumbrid ja teatepulgad tagastama
·      buss viib võistkonnad etappide stardipaikadesse ja võtab peale etapi läbimist kaasa

Vallasisene transport:
Rae peatusest  19.30
Uulust kooli juurest 19.40
Võistest PMÜ kaupluse juurest 19.40
Tahkuranna kooli juurest 19.45

JÕULUMÄEL:
Lõkketuli, autasustamine.

Ootame rohket osavõttu!

Toetajad: Tahkuranna Vallavalitsus, Jõulumäe Tervisespordikeskus, SK Tahk